एकादशी(२३/७/२०१८ )

हि रांगोळी अगदी साधी रांगोळी तरी सुंदर दिसते.
विठ्ठलाचा टिळा रांगोळीच्या मधोमध काढून त्या भोवती अगदी सोपी फुल काढली आहेत.

No comments:

Post a Comment